"Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.."

19.02.2019

Dnešok sa niesol v duchu radosti. Na úvod sme mali bohatý program v našej materskej škole v maskách, v ktorých sme sa neskôr vydali na fašiangový sprievod po dedine. Okoloidúcim sme zaspievali ľudové piesne a na oplátku sme boli obdarení chutnou výslužkou a to domácimi lekvárovými buchtami.