Detská olympiáda materských škôl

31.05.2018

Najlepší športovci našej triedy nás hrdo reprezentovali na detskej športovej olympiáde. Vedenie Materskej školy v Mojšovej Lúčke opäť ďakuje rodičom detí za spoluprácu,ochotu a ústretovosť.Vďaka patrí manželom Siskovým, p.Jašurkovi a p.Laurovi,ktorí
ochotne podporili toto športové podujatie v Závodí, poriadané dňa 31.5.2018 zriadovateľom - Mesto Žilina. Viac fotografií z udalosti nájdete priamo "tu ".