Dental Alarm 4

19.11.2018

4. Posledné stretnutie s externým projektom Dental Alarm. Téma: Zhrnutie vedomostí z predošlých troch aktivít.