Dental Alarm 3

12.11.2018

3. Stretnutie s externým projektom Dental Alarm. Téma: Patogenita. Prostredníctvom zážitkového učenia v námetovej hre : Na zubárov, si deti osvojili ďalšie skúsenosti z oblasti zubného lekárstva.