Deň otvorených dverí pre rodičov

03.05.2019

Dnes sme si pre našich rodičov a pripravili ukážku VVČ, ktorej cieľom bolo rozvoj rečového aparátu, precvičovanie hovoridiel prostredníctvom detskej známej rozprávky.