Deň materských škôl

04.11.2021

V MŠ Mojšová Lúčka sme oslávili športom.

Športovo-hrové dopoludnie detí - detská športová olympiáda- priniesla deťom radosť a uspokojenie.

Prostredníctvom olympiády sme mohli šíriť olympijskú myšlienku: "Športom k zdraviu" a okúsiť

radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. Vyvrcholením športovej olympiády bolo

ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín a odovzdanie diplomov.