MDD

01.06.2021

V našej materskej škole sme oslávili sviatok detí MDD v prírode rôznymi športovými hrami,

deti súťažili v jednotlivých disciplínach. Zažili sme spolu krásne dopoludnie plné smiechu, zábavy a 

hier. Odmenou nám boli detský úsmev a ich rozžiarené očká.