25.01.2021-29.01.2021 Prevádzka MŠ počas pandémie

21.01.2021

Zisťovanie potreby materskej školy pre deti zákonných zástupcov od 25.01.- 29.01.2021 a od 1.02.- 5. 02. 2021

Žiadame rodičov, aby v priebehu dnešného dňa 21.01. 2021 od 7.00 - 12.00 hod. nahlásili potrebu
materskej školy na t. č. 0908 570 880 SMS SPRÁVOU s textom ÁNO-NIE
Zároveň žiadame rodičov, aby zodpovedne a seriózne pristupovali k týmto opatreniam:

1. Prevádzka MŠ bude otvorená len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa zák. zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. V prípade prevádzky MŠ v dňoch od 25.01. - 05.02.2021 bude prevádzka od 6.30 do 16.30 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/

3. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško. Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

4. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

5. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá na stiahnutie/

Oznam o prevádzke MŠ na základe aktuálnych opatrení a telefonického nahlásenia vo vyššie určených dňoch vám bude oznámený na stránke MŠ v piatok 22. 01.2021. V prípade, že MŠ bude v prevádzke, nahlásené deti , budú automaticky prihlásené na stravu.