Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022 sa koná 12.-14. mája

23.03.2021

Elektronická žiadosť na predprimárne vzdelávanie TU