18.03.2021 Mimoriadne prerušenie prevádzky MŠ 

17.03.2021

Na základe rozhodnutia krízového štábu, zriaďovateľa Mesto Žilina sa prevádzka MŠ 

od 18. 03. 2021   p r e r u š u j e .