18.01.2021-22.01.2021 Prerušenie prevádzky MŠ počas pandémie

18.01.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Na základe prieskumu zákonných zástupcov, v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v termíne 

od 18. 01. 2021 do 22.01.2021.