15.03.2021 Otvorenie MŠ pre zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

11.03.2021

Vážení rodičia, 

vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu s negatívnym trendom pre okres Žilina, rozhodlo Mesto Žilina od 15.03.2021 prerušenie prevádzky materských škôl okrem: 

materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.


Presné znenie v rozhodnutí zriaďovateľa.