Február- poplatok za MŠ sa ruší

08.02.2021

V zmysle VZN č.05/2020 čl. 7 osobitné ustanovenie, zriaďovateľ Mesto Žilina, poplatok za prevádzku počas pandémie

                                  r u š í

z uvedeného  vyplýva, že v mesiaci február za prevádzku zákonný zástupca  neplatí.