09.02.2021 Prevádzka MŠ obnovená

08.02.2021

Vážení rodičia,
09.02.2021 t.j. utorok sa obnovuje výchova a vzdelávanie v MŠ v zmysle rozhodnutia kompetentných orgánov  za týchto podmienok:

Podmienky otvorenia MŠ:

1. Prihlásené deti / prihlasovali ste sms správou, ak došlo k zmene obratom nahlásiť. / do ŠJ sa nehláste prosím, nahlásili sme podľa prieskumu záujmu/
2. Test (negatívny test preukáže každá osoba vstupujúca do priestorov MŠ)
2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /posielam aktualizáciu, je potrebné vypísať a priniesť do MŠ, kto nemôže, poprosí poverenú pedagogickú asistentku Mgr. Máriu Fedorovú o tlačivo a vypíše v MŠ.