08.02.2021 Návrat do škôl sa zatiaľ nekoná.

04.02.2021

Podmienky otvorenia MŠ:

1. Test (negatívny test preukáže každá osoba vstupujúca do priestorov MŠ)

2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti