11.01.2021-15.01.2021  Prerušenie prevádzky MŠ počas pandémie

08.01.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ, sms správou v tvare A, alebo N, alebo na e-mail: mojsovalucka.ms@gmail.com, do 08.01.2021 do 12.00 hod, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).

Od 11.01.2021- 15.01.2021 MŠ prerušuje prevádzku z dôvodu nesplnenia podmienok na otvorenie.