01.02.2021-05.02.2020 Prerušenie prevádzky MŠ počas padémie

29.01.2021

Prevádzka MŠ je prerušená od 01.02.2021 - do 05.02.2021 na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov. Počet prihlásených na tento týždeň 1 dieťa.

Pre materské školy  platí v týždni od 01. - 05.2.2021 taký istý režim ako v predchádzajúcich týždňoch.

Posielame Vám informácie o prevádzke MŠ od 1. - 5.02.2021, ktoré sú uverejnené na tomto linku :

https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/