26.10.2023 VYSTÚPENIE PRE OBEC Október-Mesiac úcty k starším

27.10.2023

26.10.2023 v rámci Mesiaca úcty k starším- poslanec JUDr. Jozef Augustín, PhD. si prišiel uctiť starších ľudí z obce Mojšová Lúčka  


Deti MŠ si uctili  starších ľudí v obci.