11.10.2023 ZDRAVO-HRAVO

11.10.2023

V rámci projektu,, Boj proti obezite", ktorý plníme priebežne počas roka si deti upevnili vedomosti, zručnosti a spôsobilosti v oblasti zdravého životného štýlu.