Materská škola 

Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNAM

Zápis deti do MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

Prevádzka materskej školy v čase Veˇľkonočných prázdnin od 06.04.2023 do 11.04.2023 bude prerušená.

Dňa 16.03.2023 /t.j. štvrtok/ o 15,45 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie v triede MŠ. Účasť rodičov nutná.

Prevádzka materskej školy v v čase jarných prázdnin od 27.02.2023 do 03.03.2023 bude prerušená.

Karneval

24.01.2023

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.2.2023 sa v MŠ uskutoční Karneval. Môžete si pripravovať masky.

Kontakty 

MATERSKÁ ŠKOLA

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041/565 03 81
Mobil: 0908 570 880 


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ:  Ing. Mária Segiňová  

Email: sjzalimbova@gmail.com

Telefónne číslo: 041/ 56 81 661
Mobil: 0911 949 266 


FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 


FOTOGALÉRIA