Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

PREČO NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA?

Deti sa k nám tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a zážitkové vzdelávacie aktivity zaručia, že Vaše deti u nás budú spokojné.

Skúsení pedagógovia

  • Náš kvalifikovaný, tvorivý a ústretový tím Vám zaručuje kvalitné výchovno - vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy.

Vzdelávanie hrou

  • Najviac sa naučíme, keď svet spoznávame priamo prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností. A to nie len za dverami našej triedy, ale aj vonku v prírode.

Pohyb a šport

  • Každý deň spoločne cvičíme, hýbeme sa a zdravo papáme. Počas roka rozvíjame naše pohybové zručnosti realizáciou rôznych športových akcií, podujatí či projektov. 

NOVINKY


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Žilina, bude prevádzka materskej školy prerušená v dňoch 30.10. a 2.11.2020.

Na základe pokynov a usmernení nadriadených orgánov budú jesenné prázdniny v zmenených termínoch. O organizácii prevádzky materskej školy počas nových termínov vás budeme informovať v pondelok - 26.10.2020

ZRŠ

21.09.2020

Vážení rodičia, pozývame Vás na ZRŠ, dňa 29.9.2020 o 17:00 v budove MŠ.

FOTOGALÉRIA