Materská škola 

Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNAM

2% z daní

22.02.2024

aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% zo svojich daní. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Tak ako minulý rok, aj tento rok zbierame 2% cez Žilinskú komunitnú nadáciu, ktorá...

Prosím rodičov, aby príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ – 35,00 € uhradili vždy do 10-tého dňa v mesiaci.

Kontakty 

MATERSKÁ ŠKOLA

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041/565 03 81
Mobil: 0908 570 880 


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ:  Ing. Mária Segiňová  

Email: sjzalimbova@gmail.com

Telefónne číslo: 041/ 56 81 661
Mobil: 0911 949 266 


FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 


FOTOGALÉRIA