Materská škola 

Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNAM

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov a momentálnu epidemiologickú situáciu a špecifické podmienky MŠ vychádzajúc z ustanovenia § 28 ods.2 školského zákona a školského poriadku - prerušuje prevádzku od 20.12.2021. Obnovenie prevádzky od 10.01.2022.

Vážení rodičia, z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. V...

Vážení rodičia, z rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa prerušuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí od zajtra do piatku budúceho týždňa t. j. od 9.10.2021- 15.10.2021. Prevádzka bude obnovená v pondelok 18.10. 2021 riad. MŠ

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahne päť rokov veku, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Kontakty 

MATERSKÁ ŠKOLA

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041/565 03 81
Mobil: 0908 570 880 


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ:  Ing. Mária Segiňová  

Email: sjzalimbova@gmail.com

Telefónne číslo: 041/ 56 81 661
Mobil: 0911 949 266 


FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 


FOTOGALÉRIA