Materská škola 

Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNAM

Srdečne Vás pozývame na ,,Rozlúčku s predškolákmi", dňa 15.06.2023 o 15:30 hod. Rodičov, ktorí sa nezúčastnia prosíme, aby si deti prišli vyzdvihnúť z MŠ až 16:15 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakty 

MATERSKÁ ŠKOLA

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041/565 03 81
Mobil: 0908 570 880 


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ:  Ing. Mária Segiňová  

Email: sjzalimbova@gmail.com

Telefónne číslo: 041/ 56 81 661
Mobil: 0911 949 266 


FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 


FOTOGALÉRIA