Prečo naša materská škola?

Deti sa k nám tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a zážitkové vzdelávacie aktivity zaručia, že Vaše deti u nás budú spokojné.

Skúsení pedagógovia

Náš kvalifikovaný, tvorivý a ústretový tím Vám zaručuje kvalitné výchovno - vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy.

Vzdelávanie hrou

Najviac sa naučíme, keď svet spoznávame priamo prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností. A to nie len za dverami našej triedy, ale aj vonku v prírode. 

Pohyb a šport

Každý deň spoločne cvičíme, hýbeme sa a zdravo papáme. Počas roka rozvíjame naše pohybové zručnosti realizáciou rôznych športových akcií,  podujatí či projektov. 

Rýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 
Riaditeľka: Marta Haneli
e-mail materskej školy: ms.mojsovalucka@azet.sk

Zavolajte:

Materská škola: 041/565 03 81 
Mobil: 0908 570 880
IČO: 37911961
DIČ: 2021913025

Školská jedáleň pri ZŠ Limbová
Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Segiňová
 041/ 56 81 661, +421 911 949 266
e-mail školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com