Materská škola 

Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNAM

Karneval

24.01.2023

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.2.2023 sa v MŠ uskutoční Karneval. Môžete si pripravovať masky.

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí prerušenie prevádzky MŠ počas zimných prázdnin v období od 23.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka bude obnovená 9.1.2023.

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Žiline zo dňa 12.12.2022 je nariedené karanténne opatrenie v MŠ v čase od 13.12.2022 do 19.12.2022(vrátane). Prevádzka MŠ sa opätovne otvorí dňa 20.12.2022. Rozhodnutie RÚVZ

Prevádzka MŠ v čase jesenných prázdnin od 28.10.2022 do 31.10.2022 bude prerušená.

Dňa 08.09.2022 /štvrtok/ o 16,00 hod. sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie v triede MŠ.

Kontakty 

MATERSKÁ ŠKOLA

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041/565 03 81
Mobil: 0908 570 880 


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ:  Ing. Mária Segiňová  

Email: sjzalimbova@gmail.com

Telefónne číslo: 041/ 56 81 661
Mobil: 0911 949 266 


FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina
IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 


FOTOGALÉRIA