Od 01.10.2020 zapojená do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Materská škola Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina                                                                    IČO: 37911961   DIČ: 2021913025                                                                                                  Zriaďovateľ: Mesto Žilina

PREČO NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA?

Deti sa k nám tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a zážitkové vzdelávacie aktivity zaručia, že Vaše deti u nás budú spokojné.

Skúsení pedagógovia

  • Náš kvalifikovaný, tvorivý a ústretový tím Vám zaručuje kvalitné výchovno - vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy.

Vzdelávanie hrou

  • Najviac sa naučíme, keď svet spoznávame priamo prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností. A to nie len za dverami našej triedy, ale aj vonku v prírode.

Pohyb a šport

  • Každý deň spoločne cvičíme, hýbeme sa a zdravo papáme. Počas roka rozvíjame naše pohybové zručnosti realizáciou rôznych športových akcií, podujatí či projektov. 

NOVINKY


z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera...

Vážení rodičia,
09.02.2021 t.j. utorok sa obnovuje výchova a vzdelávanie v MŠ v zmysle rozhodnutia kompetentných orgánov za týchto podmienok:

FOTOGALÉRIA