ZO ŽIVOTA MŠ


 

ako prostriedok zefektívnenia edukácie v materskej škole v oblasti environmentálnej výchovy využitím literárnych postáv v environmentálnych témach. V praktickej rovine priniesol niekoľko príkladov na efektívne rozvíjanie environmentálneho povedomia u detí predškolského veku prostredníctvom rozprávok a zážitkového učenia.

V týždni od 6. do 9. júna 2021 prebiehal u nás pohybový workshop Obratníček. Boli to športové aktivity, ktorými si deti rozvíjali hrubú motoriku a celkovú obratnosť. Zažili štyri dni plné pohybu a zábavy.

V tento deň sa v našej škôlke uskutočnila Rozlúčka s predškolákmi. Naši predškoláci sa "pasovaním" stali školákmi a od septembra už všetci štyria nastúpia do Základnej školy. So svojim mladšími kamarátmi sa rozlúčili veselými básničkami, pesničkami a tancami. Prajeme im veľa úspechov v škole a samé dobré známky.

Pretože sme tento rok nemohli ísť do divadla, hrali sme si sami. Všeličo sme sa pritom aj naučili. Napríklad, že nie je múdre vždy opakovať to, čo robia iní. Veď aj kuriatko chcelo napodobniť káčatko ako pláva a skoro sa utopilo. Rozprávky, ktoré hráme, vieme aj nakresliť.

Prírodu a svet okolo nás skúmame všetkými zmyslami. Robiť pokusy s vodou, farbou, svetlom a tieňom, magnetom
a všeličím iným je veľká zábava.

O tom, že hýbať sa je zdravé, dobre vieme. Radi cvičíme, športujeme, súťažíme a popri tom sa učíme hrať fér, dodržiavať pravidlá, povzbudzovať sa navzájom.

MDD

01.06.2021

V našej materskej škole sme oslávili sviatok detí MDD v prírode rôznymi športovými hrami,

Deň mamičiek

07.05.2021

Milé mamičky, keďže sme tento rok nemohli osláviť sviatok s Vami, prikladáme aspoň krátky pozdrav v podobe fotografií a pár úprimných slov:

Deň Zeme

22.04.2021

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a tiež väčšej lásky ku prírode. Pri...