ZO ŽIVOTA MŠ


 

1. Jún - sviatok všetkých detí na celom svete. Aj naša materská škola oslávila tento sviatok, ktorý sa niesol v Indiánskej tematike. Strávili sme deň v plný zábavy, za ktorý vďačíme pani učiteľkám, ktoré si pre nás pripravili rôzne súťaže, aktivity za ktoré sme dostali aj sladké maškrtky.

Deti sledovali vývoj motýľa od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa. Keď sa motýle vyliahli, deti im pridali kvetinky, vetvičky ba aj kúsok ovocia. Zároveň pozorovali ako motýle pijú šťavičku zo sladkého ovocia pomocou ciciaka. Po niekoľkých dňoch pozorovania sme dnes motýle vypustili do našej školskej záhrady.

Mesto Žilina usporiadalo pre deti materských škôl športový deň s názvom Detská olympiáda materských škôl. Dnes nás čakalo 18 športových disciplín, ktoré preverilo naše zručnosti, silu, kondičku a tímového ducha.

Deň rodiny

15.05.2019

Dnešným dňom sme s našimi drahými rodičmi oslávili deň rodiny. Pripravili sme si pre nich krátke ľudové pásmo a na záver sme ich obdarili darčekom, ktorý sme z lásky vyrobili.

Tento rok sme sa s predškolákmi zapojili do 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže KLNKA-KLNKA 2019 s názvom "VODA", ktorú organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina. Súťaž je pod záštitou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána.

Dnes sme si pre našich rodičov a pripravili ukážku VVČ, ktorej cieľom bolo rozvoj rečového aparátu, precvičovanie hovoridiel prostredníctvom detskej známej rozprávky.

V rámci pripravovanej kampane APRÍL - MESIAC ČISTOTY sa zapojila dnes aj naša materskej škola Rybné námestie 1/1 Žilina.

Naša materská škola sa zúčastnila na jedinečnom projekte regionálnej výchovy materských škôl KOLOVRÁTOK 2019 s názvom KOLO, KOLO MLYNSKÉ, kde predviedla svoje očarujúce vystúpenie s názvom: "Na lúke."

Dnes k nám opäť zavítalo divadlo "NATRAKY", ktoré nás zaviedlo do zázračnej krajiny. Spoločne sme lietali do rôznych krajín a hľadali stratené farby dúhy. Keď sme napokon našli všetky stratené farby, čarodejnica nám vyčarovala späť našu pestrofarebnú dúhu.

S príchodom jari, sme sa rozlúčili so zimou symbolicky, TOPENÍM MORENY. Cestou nás sprevádzali, rybičky, koníky, divé kačky, ktoré nám poďakovali za papaničku, predvádzaním sa na Vodnom diele v Mojšovej Lúčke.

Vrámci mesiaca marec - Mesiaca knihy sme s deťmi zo slaného cesta miesili, modelovali, piekli, maľovali postavičky z tejto rozprávky. Už ju vieme celú reprodukovať, dramatizovať, bez rozdielu na vek.

Dnešok sa niesol v duchu radosti. Na úvod sme mali bohatý program v našej materskej škole v maskách, v ktorých sme sa neskôr vydali na fašiangový sprievod po dedine. Okoloidúcim sme zaspievali ľudové piesne a na oplátku sme boli obdarení chutnou výslužkou a to domácimi lekvárovými buchtami.

V tento deň k nám opäť zavítala rodina Hlbocká zo svojím krásnym ľudovým pásmom, ktorým nám priblížili ľudové zvyky a tradície.

Dnes sme zavŕšili náš týždeň zimných športov a to zorganizovaním našich zimných olympijských hier, na ktorých sme sa všetci veľmi radi zúčastnili. A už teraz sa tešíme na budúci rok, keď si to opäť zopakujeme :)

Dnes sme si pripravili cesto, vykrojili a upiekli medovníčky. Vo štvrtok si ich vyzdobíme a povešiame na vianočný stromček. Nebude chýbať pekné vystúpenie detí s atmosférou Vianoc.

Takto krásne sme si spestrili dnešný mrazivý mikulášsky deň. Zavítalo medzi nás divadielko "Na traky", s ktorým sme prežili deň plný zábavy.

Dnes k nám zavítal Mikuláš na koči aj so svojimi kamarátmi, čertíkom a anjelikom. Privítali sme ho krásnymi pesničkami a básničkami. Za odmenu nás obdaril dobrotami za to, že sme celý rok poslúchali.