ZO ŽIVOTA MŠ


 

Atraktívnou zážitkovou audiovizuálnou formou sme obohatili vedomosti deti zo sveta vesmíru

Moje telo

11.11.2019

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít tohoto týždenného obsahového celku sme viedli deti k ochrane svojho zdravia, poznaniu ľudského tela, udržiavanie poriadku a čistoty a k sebaobslužným činnostiam. Rozvíjali sme predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť.

Vystúpenie detí k príležitostí mesiaca Úcty k starším v priestoroch p. Sisku v Mojšovej Lúčke, pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva. Deti predviedli krátke dramatické pásmo Ťahal dedko repu..., ľudové tance, piesne a básne.

Názorným prevedením ochutnávky ovocia a zeleniny deti charakterizovali podľa chuti a čuchu rôzne zdravé jedlá.

Deti si pripomenuli zážitkovou formou, že mlieko je v zdravej výžive veľmi dôležité, na modelovej situácii sme si vysvetlili proces získavania mlieka a tvorby mliečnych výrobkov, spojených s ochutnávkou s dôrazom na dôležitosť pitného režimu mlieka.

Na túto noc tak skoro nezabudneme !! :D .. Noc plnú pirátov, diskotéky, svätojánskych mušiek,nočného hľadania pirátskeho pokladu a to hlavne na noc strávenú v materskej škole.

Dnešný deň bol plný radosti,aj slzičiek.Ako každý rok rozlúčili sme sa s úžasnými predškolákmi. Na počesť toho sme si pripravili pre našich rodičov besiedku, prostredníctvom ktorej sme sa im poďakovali a zároveň rozlúčili s našou materskou školou.

Dneska sme sa ako každoročne vybrali do bábkového divadla na očarujúce vystúpenie s názvom "O škaredom káčatku". A to Vám povieme, že sme takéto zaujímavé vystúpenie už dlho nezažili, miestami sme ani nedýchali. Preto spoločne jednohlasne hovoríme ĎAKUJEME za krásne vystúpenie.

Dnes pre deti začala plavecká škola , kde je hlavným cieľom pravidelný pobyt vo vodnom prostredí, otužovanie a hlavne naučiť detí základným plaveckým zručnostiam.

V dnešný horúci, slnečný deň nás prišli schladiť dobrovoľní hasiči z Mojšovej Lúčky, ktorý si pre nás pripravili rôzne súťaže do ktorých sme sa smelo zapojili.

CYNOlogic

03.06.2019

Dnes k nám zavítal kynológ, ktorý nám hravou a náučnou formou predviedol ukážky práce so psíkom v jeho osobnom ale aj služobnom živote. Naučili sme sa ako sa správne dotýkať psíka a ako sa k nemu správať.

1. Jún - sviatok všetkých detí na celom svete. Aj naša materská škola oslávila tento sviatok, ktorý sa niesol v Indiánskej tematike. Strávili sme deň v plný zábavy, za ktorý vďačíme pani učiteľkám, ktoré si pre nás pripravili rôzne súťaže, aktivity za ktoré sme dostali aj sladké maškrtky.

Deti sledovali vývoj motýľa od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa. Keď sa motýle vyliahli, deti im pridali kvetinky, vetvičky ba aj kúsok ovocia. Zároveň pozorovali ako motýle pijú šťavičku zo sladkého ovocia pomocou ciciaka. Po niekoľkých dňoch pozorovania sme dnes motýle vypustili do našej školskej záhrady.

Mesto Žilina usporiadalo pre deti materských škôl športový deň s názvom Detská olympiáda materských škôl. Dnes nás čakalo 18 športových disciplín, ktoré preverilo naše zručnosti, silu, kondičku a tímového ducha.

Deň rodiny

15.05.2019

Dnešným dňom sme s našimi drahými rodičmi oslávili deň rodiny. Pripravili sme si pre nich krátke ľudové pásmo a na záver sme ich obdarili darčekom, ktorý sme z lásky vyrobili.

Tento rok sme sa s predškolákmi zapojili do 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže KLNKA-KLNKA 2019 s názvom "VODA", ktorú organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina. Súťaž je pod záštitou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána.

Dnes sme si pre našich rodičov a pripravili ukážku VVČ, ktorej cieľom bolo rozvoj rečového aparátu, precvičovanie hovoridiel prostredníctvom detskej známej rozprávky.