Zmluvy, faktúry a objednávky

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácii ) v znení neskorších predpisov dochádza od 1.1.2012 ku zmene pri zverejňovaní zmlúv a údajov z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia ( t.j.sumy).

Najnovšie zmluvy, faktúry a objednávky je možné nájsť na stránkach mesta Žilina: "tu"

Smernica primátora Mesta Žilina č. 11/2011 o povinnom zverejňovaní zmlúv a objednávok.Zmluvy a dohody 2018/2019

Zmluva o spolupráci zo dňa 07.02.2019

 Nadácia spoločne pre región - Darovacia zmluva zo dňa 1.10.2018

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - LUNYS

Zmluva č. 1 o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 30.08.2018


Zmluva o kontrolnej činnosti č.523 detského ihriska zo dňa 27.08.2018

Zmluva č. 2 o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 30.08.2018

Zmluvy a dohody 2017/2018

Nadácia spoločne pre región Zmluva o spolupráci 22.05.2018


Darovacia zmluva 

25.06.2018


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb 31.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby 13.4.2018


Dodatok zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb 21.2.2018


Zmluva o poskytovaní služby ESPIK GROUP s.r.o 10.04.2017


Darovacia zmluva Nadácia spoločne pre región 12.10.2017 


Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany bezpečnosti práce  zo dňa 12.9.2008 30.05.2018


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 31.05.2018


Dodatok k zmluve Orange 11.04.2017 


Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 25.08.2017 


Dodatok k zmluve Telekom 27.10.2017


Ukončenie platnosti Dodatku k zmluve Orange 14.06.2017

Mandátna zmluva Gajos s.r.o. 01.06.2018


Zmluva o odbornej a technologickej pomoci 25.05.2018


Kolektívna zmluva 01.05.2018


Darovacia zmluva DAYLYPLAZA s.r.o. 10.05.2017 


Zmluva na dodávku OZ-LUNYS s.r.o. 08.09.2017


Darovacia zmluva Descartes 12.01.2017

Zmluvy a dohody 2016

Darovacia zmluva Kros a.s. 28.11.2016

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2.10.2016

Zmluva o príprave a dodávke stravy 31.08.2016


Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 32.09.2016 Zmluvy a dohody 2015

Darovacia zmluva Nadácia Spoločne pre región 11.09.2015


Dodatok č. 3 k Zmluve o príprave a dodávke stravy  30.12.2015


Dodatok  č. 2 k Zmluve o príprave a dodávke stravy 15.12.2015


Dodatok č. 1 k Zmluve o príprave a dodávke stravy 2.09.2015 

Nájomná zmluva č 02/2015 5.10.2015

Zmluva o príprave a dodávke stravy 27.08.2015

Zmluva o poskytnuti dotácie č. 387/2015  30.06.2015


Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  č. 2/2015 26.05.2015

Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu 200108 a 200125  5.01.2015 Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu 200108 a 200125 30.01.2015


Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 30.06.2015


Nájomná zmluva č. 01/2015 5.10.2015


Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.11.2015