Rodičom budúcich prvákov

Vážení rodičia! 
Ak máte doma budúceho prváčika, pozorne si prečítajte nasledujúcich 10 bodov a porovnajte ich s umom vašej ratolesti.
V podstate vystihujú tzv. školskú spôsobilosť dieťaťa. Ak vo väčšine bodov vaše dieťa obstojí, spĺňa základné predpoklady,
aby obstálo aj v školských laviciach.   

Pre Vaše spádové územie poskytuje tieto služby: 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Vuruma, Žilina tel. : 0948 521 258, 0908 926 413, 0944 028 727 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská ulica, Žilina tel.:
041 5650 018, 041 7247859 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Žilina, Bánová, tel.: 0917/206 559 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva
a prevencie, Zámok, Bytča, 
tel.: 041 552 1965 

Desatoro pre budúcich prváčikov

 • Poznám svoje meno a priezvisko, viem ako sa volajú rodičia.
 • Viem sa obliecť aj prezliecť do cvičebného úboru, a to tak rýchlo,
  aby nikto z mojich kamarátov na mňa nemusel čakať. Viem si zaviazať šnúrky na topánkach.
 • Viem odložiť knižky, pastelky a hračky tam, kam patria
 • Poznám farby - červenú, modrú, zelenú, žltú, hnedú, čiernu.
 • Dokážem kresliť ceruzkou i maľovať farbami (nakresliť človeka, obkresliť geometrické obrazce a iné znaky).
 • Viem vystrihnúť obrázok nožnicami.
 • Viem pozdraviť, poprosiť a poďakovať.
 • Dokážem pozorne počúvať - ticho a v pokoji, správne vyslovujem a rád(a) rozprávam.
 • Viem spočítať prsty na rukách, odpočítať cukríky do 5.
 • Poznám svoju adresu.

Ak nie sú uvedené spôsobilosti u neho ešte samozrejmosťou,
poraďte sa o jeho nástupe do školy s učiteľkou MŠ alebo so psychológom
v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Index školskej zrelosti - nezrelosti  

Orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa pre rodiča  

Sčítajte plusy a mínusy. Ak je výsledkom plus príliš nízke (maximum je + 103 bodov) alebo mínus vysoké,
zrelosť je otázna až nedostatočná.
Je treba hľadať pomoc.

Najčastejšími prejavmi nepripravenosti dieťaťa pre školu sú:

 • zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba;
 • citová labilita;
 • hravosť, detské vystatovanie sa;
 • extrémna zábudlivosť;
 • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných veku primeraných informácií;
 • nedostatky všeobecných vedomostí, všeobecnej informovanosti;
 • znížená výkonnosť;
 • ťažkosti v adaptácii na kolektív.

Prevzaté podľa Beňová, T.: Chystajte ma do školy. Bratislava, 1997. 

Prejavy v správaní dieťaťa

Nepokoj, ruší deti v škôlke                 áno/ - 20 bodov nie/ + 20 bodov

Nedosiahne si rukou za opačné ucho
(alebo je nápadne drobné)                  áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Každú chvíľu je choré                          áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nepočuje znelé spoluhlásky na začiatku
či na konci krátkeho slova                   áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Škaredo kreslí, čmára                          áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Nerado kreslí                                       áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Máva obrovský neporiadok                áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nesústredí sa, pri ničom nevydrží      áno/ - 15 bodov nie/ + 15 bodov

Je ľavák a robí mu to ťažkosti             áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Má ťažkosti so spočítaním 
niekoľkých kociek                               áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Šušle, nesprávne vyslovuje hlásky     áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Má tiky, kokce,
bojí sa dospelých či detí                     áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Robí ráno scény, 
že nepôjde do škôlky                         áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Robí scény, až hysterické                   áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov