Oznamy

 

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v termíne od 18. 01. 2021 do...

Milé deti, chystajte si čižmičky ... 7. decembra príde ku nám Mikuláš a prinesie nám balíčky ...

V zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a po prerokovaní so zriaďovateľom Mesto -Žilina