Zdravýživka

19.10.2018

K nám zavítala úplne prvá bábka na Slovensku, s ktorou sme sa oboznamovali so správnymi stravovacími návykmi pomocou rôznych interaktívnych hier, pri ktorých sa deti mohli priamo zapájať do hry. Spolu so Zdravýživkou hrali hry ako napr. kŕmili začarovaného draka alebo sa spoločne vybrali na zdravý nákup, kde si povedali aké potraviny sú zdravé a aké nie sú moc telu prospešné. Taktiež si spoločne osvojovali jednu z najdôležitejších úkonov pred samotným jedlom a to správne hygienické, kultúrne a zdraviu prospešne návyky. A už teraz sa tešíme na ďalšie naše spoločné stretnutie s tebou Zdravýživka !