Vianočné prázdniny

13.12.2021

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov a momentálnu epidemiologickú situáciu a špecifické podmienky MŠ vychádzajúc  z ustanovenia § 28 ods.2 školského zákona a školského poriadku - prerušuje prevádzku od 20.12.2021. Obnovenie prevádzky od 10.01.2022.

praje kolektív MŠ
praje kolektív MŠ