Rozprávkový les

08.11.2021

 ako prostriedok zefektívnenia edukácie v materskej škole v oblasti environmentálnej výchovy využitím literárnych postáv v environmentálnych témach. V praktickej rovine priniesol niekoľko príkladov na efektívne rozvíjanie environmentálneho povedomia u detí predškolského veku prostredníctvom rozprávok a zážitkového učenia.