Radi skúmame svet

12.06.2021

Prírodu a svet okolo nás skúmame všetkými zmyslami. Robiť pokusy s vodou, farbou, svetlom a tieňom, magnetom
a všeličím iným je veľká zábava.