PRERUŠENIE PREVÁDZKY

13.12.2022

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Žiline zo dňa 12.12.2022 je nariedené karanténne opatrenie v MŠ v čase od 13.12.2022 do 19.12.2022(vrátane). Prevádzka MŠ sa opätovne otvorí dňa 20.12.2022. Rozhodnutie RÚVZ