Poplatok za MŠ 35€

22.02.2024

Prosím rodičov, aby príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  – 35,00 € uhradili vždy do 10-tého dňa v mesiaci.

Ďakujem za porozumenie.