Oznam o prerušení distribúcie elektriny v obci Mojšová Lúčka 25.02.2022

21.02.2022
PREVÁDZKA MŠ - PRERUŠENÁ z dôvodu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. oznamuje: 25.02.2022 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Mojšová Lúčka. Oznam TU .  Pre bližšie informácie kontaktujte priamo Stredoslovenskú distribučnú na telefónnej linke: 0850 166 007 alebo  e-mailom: prevadzkovatel@ssd.sk.