Od 29.03.2021 prevádzka MŠ naďalej prerušená.

25.03.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od 29. marca 2021 opäť v režime ako doteraz - p r e r u š e n á. Naďalej teda ostáva v platnosti rozhodnutie primátora z 11.03.2021 a opatrenia od 29.03.2021.