Kolovrátok 2019

12.04.2019

Naša materská škola sa zúčastnila na jedinečnom projekte regionálnej výchovy materských škôl KOLOVRÁTOK 2019 s názvom KOLO, KOLO MLYNSKÉ, kde predviedla svoje očarujúce vystúpenie s názvom: "Na lúke."