03.11.2020 Usmernenie k prevádzke MŠ 

02.11.2020

Žiadam všetkých zákonných zástupcov o dôsledne riadenie sa pokynmi v prílohe.