Dážďovka Ďovka - kompostovanie

22.11.2018

Dnes medzi nás zavítala pani Vajdová, s ktorou sme si utvrdili znalosti z oblasti separácie a triedenia odpadu. Následne sme sa preniesli do čarovnej rozprávky, z oblasti kompostovania.