25.01.2021-29.01.2021 Prerušenie prevádzky MŠ počas pandémie. 

21.01.2021

Od 25.01.2021 do 29.01.2021  

                                                         p r e r u š u j e m

prevádzku MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina na základe nízkeho počtu prihlásených detí. (2)