08.03.2021 Návrat do škôl

04.03.2021

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov pri nástupe dieťaťa v pondelok 08.03.2021 sú obaja zákonní zástupcovia povinní predložiť čestné prehlásenie. 

V zmysle tohto rozhodnutia budú od pondelka prijaté prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,". Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.