06.04.2021 Prevádzka MŠ otvorená

01.04.2021

V zmysle rozhodnutia kompetentných orgánov sa prevádzka MŠ obnovuje.

30.03. 2021 Rozhodnutie ministra