16.05.2022 Návšteva primátora Mesta Žilina v MŠ Mojšová Lúčka

18.05.2022

16.05.2022 nás navštívil primátor Mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne. Zaujímal sa o chod MŠ, jej priority do budúcna. Pracovná návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére.