Kolektív materskej školy

Martuška Haneli

riaditeľka MŠ

S pani riaditeľkou deti hravo a s radosťou spoznávajú svet čísel a logického myslenia. Spoločne každý deň rozvíjajú svoju šikovnosť nie len v kreslení, ale aj v práci s interaktívnou tabuľou. 

Majka Hanuliaková

školníčka

Naša pani školníčka sa stará o to, aby sa nám vždy dobre hralo aj spinkalo. Pre Majku nie je nič ťažké ani zložité. Opraví nám každú hračku a poupratuje celú triedu. 

Mirka Janotková

kuchárka

Mirka nám zo srdiečka pripravuje tie najchutnejšie chlebíky na raňajky či olovrant a stará sa o to, aby naše brušká boli vždy spokojné. 

Bc. Elenka Bičianová

S pani učiteľkou Elenkou sa deti ponárajú do krás estetiky a umenia. Pri pobyte na čerstvom vzduchu spoznávajú doposiaľ známe aj neznáme zákutia v okolí Vodného diela Mojšova Lúčka.