Internetová škôlka

Internetova skolka Mojsova Lucka https://www.facebook.com/groups/2790135471104751/ 

Témy a adaptácia cieľov
Témy a adaptácia cieľov

INTERNETOVE VZDELÁVANIE

KOZMIX

Internetova skolka Mojsova Lucka

https://moj.kozmix.sk/obsah/materska-skola/nasa-skolka

Kamarát KIKO
Kamarát KIKO

Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom internetu


Vzdelávací program Kozmix je prvá škola vzdelávania.

  1. Príbeh Kozmixa a jeho priateľov tvorí základ unikátneho vzdelávacieho portálu kozmix.sk, určeného pre materské školy a prvý stupeň základných škôl.
  2. Portál je ideálny aj na domáce učenie a uspokojí aj najzvedavejšie deti.

Básničky