Podujatia MŠ 

Knižky kamarátky
Knižky kamarátky

6.3.2020 Knižky kamarátky

V súvislosti tématického celku týždňa, prijala pozvanie pracovníčka krajskej knižnice v Žiline.

Porozprávala deťom všetko zaujímavé o knižkách, aké tajomstvá skrývajú.

Karneval 2020
Karneval 2020

7.2.2020 Karneval v materskej škole mal neopísateľnú atmosféru. Deti sa zabávali, tešili z masiek pripravených rodičmi. Každé dieťa si odnieslo odmenu a  šťastný úsmev na tvári. 

12.12.2019 Vianočná besiedka v materskej skole Mojšova Lučka. Prostrednictvom rodiny Hlbockych sme si približili kultúrne dedičstvo, ľudové zvyky a tradície od Lucie do Vianoc a aktualizovali prvky ľudovej kultúry roznymi aktivizujúcimi formami.

  • 6.12.2019 Mikuláš
  • Kultúrne podujatie v bábkovom divadle v Žiline. 
  • V meste nás prekvapil Harley  Mikuláš 

Kuzelník Wolf, albo Sranda-Banda
Kuzelník Wolf, albo Sranda-Banda

22.11.2019 Deň materských škôl

 Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).Tento deň nie je významný len pre materské školy, ale aj pre štát a od 4.novembra 2015 sa organizuje každoročne.

Takto sme ho oslávili spoločne s piatimi MŠ v MŠ Zádubnie.

19.11.2019 Vesmírne planetárium
19.11.2019 Vesmírne planetárium

  • Vesmírne planetárium 19.11.2019

  • Atraktívnou zážitkovou  audiovizuálnou formou sme obohatili vedomosti deti zo sveta vesmíru
Poznávame svoje telo
Poznávame svoje telo

Moje telo 11.11.2019

prostredníctvom vzdelávacích aktivít tohoto týždenného obsahového celku sme viedli deti k ochrane svojho zdravia, poznaniu ľudského tela, udržiavanie poriadku a čistoty a k sebaobslužným činnostiam. Rozvíjali sme predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť.

Učíme sa hrou
Učíme sa hrou

11.09.2019 Malí huncúti divadlo Slniečko Piešťany 

prostredníctvom divadelného predstavenia si deti utvrdili vedomosti o pravidlách, hygiéne a hračkách.  

Staráme sa o svoje zúbky
Staráme sa o svoje zúbky

2.09. 2019 Svetový deň ústneho zdravia
Hravou formou sa oboznámili s prevenciou vzniku zubného kazu, ako sa majú starať zuby, aj so zdravou životosprávou        

Pijeme mliečko
Pijeme mliečko

24.09. 2019 Svetový deň mlieka
-si deti pripomenuli zážitkovou formou, že mlieko je v zdravej výžive veľmi dôležité, na modelovej situácii sme si vysvetlili proces získavania mlieka a tvorby mliečnych výrobkov, spojených s ochutnávkou s dôrazom na dôležitosť pitného režimu mlieka.

Pestujeme zdravý životný štýl
Pestujeme zdravý životný štýl

16.10. 2019 Svetový deň výživy
- názorným prevedením ochutnávky ovocia a zeleniny deti charakterizovali podľa chuti a čuchu rôzne zdravé jedlá.

Triedime odpad
Triedime odpad

24.10.2019 Smeti patria do koša divadlo Slniečko
-prostredníctvom divadelného predstavenia sa deti oboznámili s dôležitosťou separovania odpadu na životné prostredie

Uctíme si našich starkých 2019
Uctíme si našich starkých 2019

29.10.2019 Úcta k starším
- vystúpenie detí k príležitostí mesiaca Úcty k starším v priestoroch p. Sisku v Mojšovej Lúčke, pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva. Deti predviedli krátke dramatické pásmo Ťahal dedko repu..., ľudové tance, piesne a básne.  


Školský rok 2019/2020

Podujatia MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina


Letná prevadzka od 1. -26. júla 2019

Svätojánska noc v materskej škole

Dňa 21. Júna v našej materskej škole 

Na túto noc tak skoro nezabudneme !! :D ..

 Noc plnú pirátov, diskotéky, svätojánskych mušiek,nočného hľadania pirátskeho pokladu a to hlavne na noc strávenú v materskej škole.


Rozlúčka s predškolákmi 

Dňa 21. Júna v našej materskej škole 

Dnešný deň bol plný radosti,aj slzičiek.Ako každý rok rozlúčili sme sa s úžasnými predškolákmi. Na počesť toho sme si pripravili pre našich rodičov besiedku, prostredníctvom ktorej sme sa im poďakovali a zároveň rozlúčili s našou materskou školou. 

Návšteva bábkového divadla

Dňa 20. Júna v našej materskej škole

Dneska sme sa ako každoročne vybrali do bábkového divadla na očarujúce vystúpenie s názvom "O škaredom káčatku". A to Vám povieme, že sme takéto zaujímavé vystúpenie už dlho nezažili, miestami sme ani nedýchali. Preto spoločne jednohlasne hovoríme ĎAKUJEME za krásne vystúpenie. 

Plavecký kurz BEMA

Dňa 12. Júna v našej materskej škole 

Dnes pre deti začala plavecká škola , kde je hlavným cieľom pravidelný pobyt vo vodnom prostredí, otužovanie a hlavne naučiť detí základným plaveckým zručnostiam.

Deň s hasičmi

Dňa 10. Júna v našej materskej škole

V dnešný horúci, slnečný deň nás prišli schladiť dobrovoľní hasiči z Mojšovej Lúčky, ktorý si pre nás pripravili rôzne súťaže do ktorých sme sa smelo zapojili.

CYNOlogic

Dňa 3. Júna v našej materskej škole

Dnes k nám zavítal kynológ, ktorý nám hravou a náučnou formou predviedol ukážky práce so psíkom v jeho osobnom ale aj služobnom živote. Naučili sme sa ako sa správne dotýkať psíka a ako sa k nemu správať. 

MDD v našej materskej škole

31. Mája v našej materskej škole

1. Jún - sviatok všetkých detí na celom svete. Aj naša materská škola oslávila tento sviatok, ktorý sa niesol v Indiánskej tematike. Strávili sme deň v plný zábavy, za ktorý vďačíme pani učiteľkám, ktoré si pre nás pripravili rôzne súťaže, aktivity za ktoré sme dostali aj sladké maškrtky. 

Životný cyklus motýľa

20. Mája v našej materskej škole

Deti sledovali vývoj motýľa od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa. Keď sa motýle vyliahli, deti im pridali kvetinky, vetvičky ba aj kúsok ovocia. Zároveň pozorovali ako motýle pijú šťavičku zo sladkého ovocia pomocou ciciaka. Po niekoľkých dňoch pozorovania sme dnes motýle vypustili do našej školskej záhrady.

Detská športová olympiáda 2019

16. Mája v našej materskej škole

Mesto Žilina usporiadalo pre deti materských škôl športový deň s názvom Detská olympiáda materských škôl. Dnes nás čakalo 18 športových disciplín, ktoré preverilo naše zručnosti, silu, kondičku a tímového ducha.

Deň rodiny 

15. Mája v našej materskej škole

Dnešným dňom sme s našimi drahými rodičmi      oslávili deň rodiny. Pripravili sme si pre nich krátke ľudové pásmo a na záver sme ich obdarili darčekom, ktorý sme z lásky vyrobili. 

Výtvarná súťaž klnka-klnka s názvom "VODA"

9. Mája v našej materskej škole 

Tento rok sme sa s predškolákmi zapojili do 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže KLNKA-KLNKA 2019 s názvom "VODA", ktorú organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina. Súťaž je pod záštitou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána.

Deň otvorených dverí pre rodičov

3. Mája v našej materskej škole

Dnes sme si pre našich rodičov a pripravili ukážku VVČ, ktorej cieľom bolo rozvoj rečového aparátu, precvičovanie hovoridiel prostredníctvom detskej známej rozprávky. 

Apríl - mesiac čistoty

17. apríla v našej materskej škole

V rámci pripravovanej kampane APRÍL - MESIAC ČISTOTY sa zapojila dnes aj naša materskej škola Rybné námestie 1/1 Žilina.

Kolovrátok 2019

12. Apríla v našej materskej škole

Naša materská škola sa zúčastnila na jedinečnom projekte regionálnej výchovy materských škôl KOLOVRÁTOK 2019 s názvom KOLO, KOLO MLYNSKÉ, kde predviedla svoje očarujúce vystúpenie s názvom: "Na lúke."

Divadielko "NATRAKY" v našej materskej škole

25. Marca v našej materskej škole

Dnes k nám opäť zavítalo divadlo "NATRAKY", ktoré nás zaviedlo do zázračnej krajiny. Spoločne sme lietali do rôznych krajín a hľadali stratené farby dúhy. Keď sme napokon našli všetky stratené farby, čarodejnica nám vyčarovala späť našu pestrofarebnú dúhu.


ROZLÚČKA SO ZIMOU

22. Marca v našej materskej škole

S príchodom jari, sme sa rozlúčili so zimou symbolicky, TOPENÍM MORENY. Cestou nás sprevádzali, rybičky, koníky, divé kačky, ktoré nám poďakovali za papaničku, predvádzaním sa na Vodnom diele v Mojšovej Lúčke. 

Upiekli sme pampúšika

21. Marca v našej materskej škole

Vrámci mesiaca marec - Mesiaca knihy sme s deťmi zo slaného cesta miesili, modelovali, piekli, maľovali postavičky z tejto rozprávky. Už ju vieme celú reprodukovať, dramatizovať, bez rozdielu na vek.

Návšteva krajskej knižnice

20. Marca v našej materskej škole

Aj takouto formou pestujeme u deti vzťah ku knihe, vychovávame k literatúre a literatúrou.

Návšteva predškolákov v základnej škole

20. Februára v našej materskej škole

Ďakujeme Mgr. Miroslave Brodňanovej, riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Staňavách          za ústretovosť a spoluprácu.

"Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.."

19. Februára v našej materskej škole

Dnešok sa niesol v duchu radosti. Na úvod sme mali bohatý program v našej materskej škole v maskách, v ktorých sme sa neskôr vydali na fašiangový sprievod po dedine. Okoloidúcim sme zaspievali ľudové piesne a na oplátku sme boli obdarení chutnou výslužkou a to domácimi lekvárovými buchtami.

"Spievaj, že si spievaj"

12. Februára v našej materskej škole

K nám opäť zavítala rodina Hlbocká zo svojím krásnym ľudovým pásmom,  ktorým nám priblížili ľudové zvyky a tradície.


Týždeň zimných športov

31. Januára v našej materskej škole 

Dnes sme zavŕšili náš týždeň zimných športov a to zorganizovaním našich zimných olympijských hier, na  ktorých sme sa všetci veľmi radi zúčastnili.                       A už teraz sa tešíme na budúci rok, keď si to opäť zopakujeme :)

Vianočné tvorivé dielne

Spolupráca rodiny a školy.

Aj dnes 13.12.2018 na vianočných tvorivých dielňach sa naplnila vízia našej materskej školy. Spokojní rodičia, šťastné deti.

Vianočné pečenie v MŠ

13.12.2018 budeme mať v našej materskej škole vianočnú besiedku. Dnes sme si pripravili cesto, vykrojili a upiekli medovníčky. Vo štvrtok si ich vyzdobíme a povešiame na vianočný stromček. Nebude chýbať pekné vystúpenie detí s atmosférou Vianoc.

Divadlo "Na traky"

6. Decembra v našej materskej škole

Takto krásne sme si spestrili dnešný mrazivý mikulášsky deň. Zavítalo medzi nás divadielko "Na traky", s ktorým sme prežili deň plný zábavy.

Mikuláš na koči

5. Decembra v našej materskej škole

Dnes k nám zavítal Mikuláš na koči aj so svojimi kamarátmi, čertíkom a anjelikom. Privítali sme ho krásnymi pesničkami a básničkami. Za odmenu nás obdaril dobrotami za to, že sme celý rok poslúchali.

Dážďovka Ďovka - kompostovanie

22. Novembra v našej materskej škole

Dnes medzi nás zavítala pani Vajdová, s ktorou sme si utvrdili znalosti z oblasti separácie a triedenia odpadu. Následne sme sa preniesli do čarovnej rozprávky, z oblasti kompostovania.

Dental Alarm 4

19. Novembra v našej materskej škole

4. Posledné stretnutie s externým projektom Dental Alarm.

Téma: Zhrnutie vedomostí z predošlých troch aktivít.

Dopravný deň

19. Novembra v našej materskej škole

Dnes k nám zavítal preventista z mestskej polície pani Benická. Prostredníctvom zážitkového učenia nás oboznamovala s rôznymi úlohami. Po dnešnom dni sme už o niečo múdrejší a vieme ako sa máme bezpečne správať na ceste a aj v prípade, keby sme sa stratili.

Ľudové zvyky a tradície

13. Novembra v našej materskej škole

,, Nesieme Vám novinu..."

Dnes k nám do materskej školy zavítala rodina Hlbocká. Pripravila si pre nám výchovný koncert zameraný na ľudové zvyky a tradície s blížiacim sa adventným obdobím, ktoré nám priblížili prostredníctvom ľudových piesní. Piesne nám zaspievali s hudobným doprovodom na rôzne hudobné nástroje, ktoré sme si na záver vyskúšali aj sami :)

Dental Alarm 3

12. Novembra v našej materskej škole

3. Stretnutie s externým projektom Dental Alarm. Téma: Patogenita. Prostredníctvom zážitkového učenia v námetovej hre : Na zubárov, si deti osvojili ďalšie skúsenosti z oblasti zubného lekárstva.

Deň materských škôl

7. Novembra v našej materskej škole

Dnes sme boli osláviť deň materských škôl v materskej škole Zádubnie, kde bol pre nás pripravený pestrý program. Najskôr nás privítali sokoliari, ktorý nám predstavili rôzne sovy a vtáky, ktoré žijú u nás ale aj vo vzdialených krajinách sveta. A keď sme sa občerstvili chutnými muffinkami a teplučkým čajíkom, čakalo nás vystúpenie Tarajka a Popletajky.

Dental Alarm 2

5. Novembra v našej materskej škole

2. stretnutie s externým projektom Dental Alarm.     Téma - Anatómia zúbkov.

Besiedka ku dňu úcty k starším

25. októbra v našej materskej škole

Od začiatku školského roka sme usilovne pracovali na našom krásnom programe venovanom Vám starý rodičia. Týmto sme Vám chceli poďakovať za lásku, pohladenie a bozky ktoré nám dávate. A preto Vám patrí veľké ĎAKUJEM za to, že ste stáli v tento deň po našom boku.

Tekvičková párty

23. októbra v našej materskej škole

Keď vonku prší prečo si ten deň nespestriť niečím zábavným. V tento deň v našej materskej škôlke prebiehala tekvičková párty. Najskôr sme si krásne vyzdobili naše priestory s tekvičkami, ktoré vytvárali rodičia so svojimi najšikovnejšími detičkami a následne sme si zorganizovali strašidelnú diskotéku s výbornými maškrtkami na záver. A musíme zhodnotiť, že sme si to veľmi užili :)

 Dental Alarm

22. októbra v našej materskej škole

Dnes medzi nás zavítal projekt Dental Alarm, ktorý je zameraný na starostlivosť o zubný chrup. Lektorky projektu deti učili ako si správne umývať zúbky. Najskôr  si to vyskúšali na pútavom pracovnom liste a neskôr, zrealizovali na svojich vlastných zúbkoch s novými kefkami, ktoré dostali ako darček. Veľmi to deti zaujalo a už sa teraz tešíme na ďalšie stretnutie.

Zdravýživka

19. októbra v našej materskej škole

K nám zavítala úplne prvá bábka na Slovensku, s ktorou sme sa oboznamovali so správnymi stravovacími návykmi pomocou rôznych interaktívnych hier, pri ktorých sa deti mohli priamo zapájať do hry. Spolu so Zdravýživkou hrali hry ako napr.  kŕmili začarovaného draka alebo sa spoločne vybrali na zdravý nákup, kde si povedali aké potraviny sú zdravé a aké nie sú moc telu prospešné. Taktiež si spoločne osvojovali jednu z najdôležitejších úkonov pred samotným jedlom a to správne hygienické, kultúrne a zdraviu prospešne návyky. A už teraz sa tešíme na ďalšie naše spoločné stretnutie s tebou Zdravýživka !

Jesenná branná vychádzka

19. októbra v našej materskej škole

Týždeň sme zakončili turistickou vychádzkou do prírody. Pri ktorej sme využili posledne teple lúče od slniečka a tak sme si krásne spestrili náš piatok. S deťmi sme pozorovali zmeny v prírode s nástupom prichádzajúcej jesene pri, ktorej sme zazreli aj zvieratká "dve srnky", ktorým sme krásne zakývali a ony nás obdarili lepšou náladou.

Ochutnávka ovocia a zeleniny

15.-20. októbra v našej materskej škole

V rámci týždňa vzdelávacích aktivít a zamerania materskej školy, si deti osvojovali základné hygienické návyky, spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, kde pri ochutnávaní zapájali všetky svoje zmysly.

Svetový deň mlieka 

24. septembra 2018 v našej materskej škole

Dnes sme s deťmi oslávili Svetový deň mlieka. Naša materská škola je zapojená do mliečneho programu, kde sme sa snažili hravou formou u detí vyzdvihnúť dôležitosť mliečka a mliečnych výrobkov. Ako moc dobre vieme, táto zložka je jedna z najdôležitejších a hlavne nenahraditeľných v našom tele. Preto sme si zopakovali na čo je mliečko dobré, vyskúšali sme si "dojenie" kravičky a následne sme si pochutili na poháriku zdravého mliečka :)   

Rozlúčka s predškolákmi 2017


18. júna v našej materskej škole

"Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí.

"Veru je to tak, prišiel ten čas kedy sa aj s našou materskou školou musia rozlúčiť naši kamaráti,  ktorých čaká  škola. Pre svojich rodičov a kamarátov si pripravili krátku besiedku, na záver ktorej boli slávnostne pasovaní na hrdých školákov. Milí naši predškoláci, želáme vám veľa krásnych zážitkov v škole. 

Na potulkách


11. júna v našej materskej škole

Čas od času sa spoločne vyberieme do lesa alebo na lúku. Veľmi sa nám tam páči hlavne preto, že často stretávame nášho kamaráta uja, ktorý nás zakaždým prekvapí nejakým krásnym zvieratkom. Tentoraz to bola milá kačička. Tešíme sa na ďalšiu náhodnú okoloidúcu návštevu. :)

Deň detí


1. júna 2018 u nás v materskej škole:

V našej škôlke sme oslavovali veľký sviatok. Sviatok, ktorý patril práve nám, deťom. Od rána sme tancovali, športovali a spoločne sa zabávali. Tento vzácny deň spolu s nami strávili aj niektorí rodičia, hasiči či policajti, ktorí nám ukázali, čo všetko patrí k ich povolaniu. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným za výbornú spoluprácu.

Detská olympiáda materských škôl


31. mája 2018 v našej materskej škole

Najlepší športovci našej triedy nás hrdo reprezentovali na detskej športovej olympiáde. Vedenie Materskej školy v Mojšovej Lúčke opäť ďakuje rodičom detí za spoluprácu,ochotu a ústretovosť.Vďaka patrí manželom Siskovým, p.Jašurkovi a p.Laurovi,ktorí
ochotne podporili toto športové podujatie v Závodí, poriadané dňa 31.5.2018 zriadovateľom - Mesto Žilina.

Viac fotografií z udalosti nájdete priamo "tu ".


Zdravýživka


29. mája 2018 v našej materskej škole:

U nás v škôlke sme mali vzácnu návštevu. Teraz už vieme, čo je pre naše bruško chutné a zároveň veľmi zdravé. Ďakujeme, že naša materská škola mohla byť súčasťou tohto programu. 

Besiedka pre rodičov

24. mája u nás v materskej škole:

Máj bol mesiacom, kedy sme o čosi viac mysleli na naše maminky i na našich ockov. Oni sú tým najväčším pokladom, ktorý máme a práve preto sme spojili všetky naše sily dohromady a pripravili sme si pre nich jedno príjemné popoludnie. Maminka a ocko, veľmi vás máme radi! 

Deň Zeme


24. apríla v našej materskej škole: 

Naša Zem mala vzácny sviatok! Slávila svoj veľký deň, Deň Zeme.  Aj my škôlkari už vieme, že naša Zem je veľmi vzácna a musíme ju chrániť a pekne sa o ňu starať. Preto sme sa vybrali do prírody a vyčistili sme ju od všetkého, čo do nej nepatrí. Aj my sa chceme predsa hrať v čistej a voňavej prírode. :) 


Otvorená hodina "Naše Slovensko"


19. apríla v našej materskej škole:

Aby aj maminky a ockovia mohli vidieť ako to v našej materskej škole chodí, pozvali sme ich k nám na návštevu. Spoločne sme cestovali po našom krásnom Slovensku a spoznávali mnohé známe i neznáme miesta a zákutia. Ďakujeme za Vašu návštevu a dúfame, že sa Vám to páčilo. 


Vesmír očami detí


13. 4. 2018 v našej materskej škole:

Je to vesmír nekonečný, je to vesmír vzdialení a čarovný. A my sme sa už o ňom naučili kopec nových vecí! Hrali sme sa na kozmonautov, lietali po planétach, skúmali všetky záhady a dokonca sme si vytvorili aj vlastnú galaxiu. Poznáme už všetky planéty a vieme aj to, ako vyzerá tá najkrajšia zo všetkých, naša Zem. Pozrite sa ako sa nám to všetko páčilo.


Na výlete do vesmíru


28. marca u nás v materskej škole:

Krátko pred Veľkou Nocou sme sa spoločne vybrali na výlet do ďalekého vesmíru navštíviť Malého Princa. Spoznali sme veľmi veľa planét a aj šikovných zvieratiek, ktoré nám o nich rozprávali. Niektorým z nás sa to páčilo tak veľmi, že o kozmonautoch a planétach už aj snívajú. Ďakujeme za pekný zážitok. :)


Vynášanie Moreny


23. marca u nás v materskej škole: 

Hopsasa, tralalá Vesna zimu vyhnala, hopsasa, tralalá, zima je preč ! 

Za čias, keď ešte naše babky chodievali v krojoch a po dedinách vyspevovali a tancovali, bolo zvykom so zimou sa rozlúčiť ako sa patrí, vynášaním Moreny k potoku a jej spálením. Aj my škôlkari sme si tieto tradície pripomenuli a vyrobili sme si vlastnú Morenu, takú krásnu ako by ste v celom šírom kraji nevideli. A takto sme sa rozlúčili so zimou. 


Z rozprávky do rozprávky


16. marca u nás v materskej škole:

Keď zmeníme spolu, hustý les na párty a s vlkom si zahráme na pníku karty, zíjdeme sa potom všetci v uchu vola, zažijeme rozprávku zas a znova...

A veru my sme cestovali z rozprávky do rozprávky celučičiký týždeň.  Do triedy nás prišli navštíviť aj rozprávkové postavičky a dokonca sme si upiekli aj vlastného skutočného Pampúšika. To bolo teda radosti!


Budú z nás prváci


14. marca u nás v materskej škole:

Byť prvákom to je veľká vec. A my sme už predsa veľkí tiež, tak sa nám patrí ísť do školy. Zatiaľ sme tam boli len tak na skúšku, ale veľmi sa nám to páčilo. Na lavice sme už dorástli, písmenok už tiež zopár poznáme, jediné čo nám ešte chýba, je školská taška. Z nej sa budeme tešiť už čoskoro. ZŠ Stráňavy ďakujeme za skvelú spoluprácu.


Návšteva knižnice


12. marca v našej materskej škole:

V mesiaci marec si už tradične pripomíname mesiac kníh. Ako by to bolo, keby sme sa o knihách len učili, čítali a hrali ? My sme už predsa veľkí a tak sme sa vybrali do sveta spoznávať tajomné zákutia a prekvapenia knižnice. Stretli sme tam aj milé tety, ktoré nás naučili veľa nového o našom mozgu. Pozrite sa, ako sa nám tam páčilo.

Čo sme sa naučili o prírode


2. marca u nás v materskej škole: 

Uplynulý týždeň sme učili o prírode. Spoznávali sme jej tajomné prekvapenia a odhaľovali všakovaké kúzla.  Teraz už vieme čo všetko môžeme v prírode nájsť a aj to, čo je živé a čo neživé. Spoločne sme sadili rastlinky, pozorovali ich rast, každý deň sa o ne starali a na návštevu k nám do škôlky prišli aj zvieratká. Pozrite sa ako sa nám to páčilo. 

Spolupráca so ZŠ Strečno 


26. februára u nás v materskej škole: 

V pondelok sme sa vybrali na výlet do Strečna. Pán riaditeľ ZŠ nás pozval na divadelné predstavenie         O troch grošoch, ktoré sa nám veľmi páčilo. Zároveň sme navštívili základnú školu a skúsili sme si, ako sa sedí v prváckych laviciach. Však za chvíľu to čaká už aj nás. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme za pozvanie a príjemne strávené dopoludnie. 

O Guľkovi Bombuľkovi

13. februára 2018 u nás v škôlke: 

Ako by to bolo v našej škôlke bez rozprávok ? Veď mi rozprávky radi čítame, počúvame a najradšej zo všetkého pozeráme. A veru nie len také hocijaké. Tento krát k nám do škôlky zavítalo divadlo Na traky a zahrali nám veselú rozprávku O Guľkovi Bombuľkovi. To bolo smiechu a zábavy! Pozrite sa, ako sa nám divadlo páčilo. Po kliknutí na fotku sa Vám zobrazí celý album. 

Škôlkari oživili fašiangové tradície na dedine


8. februára v našej materskej škole: 

Koniec fašiangového obdobia sa tradične nesie v znamení zábav, karnevalov, masiek a hudby. Ako to kedysi na dedinách bývalo, že maškary spievali a tancovali, tak sme to tento rok urobili aj my a vybrali sme sa v maskách von.  Doniesli sme si nie len bohatú výslužku v košíku, ale pochutili sme si na sladkých šiškách, jabĺčkach a voňavých klobáskach. 

Fašiangy u nás


7. februára u nás v materskej škole:

Fašiangy patria k obdobiu, kedy sa treba zabávať, spievať a tancovať. My sme si tradičné fašiangové obdobie pripomenuli presne tak ako to kedysi na dedinách bývalo.  Vyrobili sme si vlastný ozembuch, poriadne sa vytancovali a nechýbala ani tradičná zabíjačka s klobáskami.  Pozrite sa ako sa nám to páčilo. 

Zimné športy


2. februára 2018 u nás v škôlke: 

Čo nás najviac v zime baví ? Predsa šantenie a zábava! A práve pri zimných športoch bol na to ten najlepší čas. Spoločne sme sa zabávali, trénovali, cvičili a samozrejme aj učili. Teraz už všetci vieme, ako sa korčuľovať na ľade, stáť na lyžiach či snowboarde a dokonca sme videli aj horolezcov na ľade. No a predstavte si, už vieme aj čo je lavína a aká je nebezpečná. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album. 

Do lesa za zvieratkami


29. januára 2018 u nás v škôlke: 

Po tom, ako sme sa naučili starať o vtáčiky v zime, sme sa plnými dúškami zvedavosti začali venovať zvieratkám v lese. Na zvieratká sme sa hrali, spievali aj kreslili. A ako by to bolo, keby sme sa za nimi nešli aj pozrieť ? Nečakali sme ani chvíľu, rýchlo sme sa poobliekali, vzali sme im niečo pod zub a šup ho do lesa. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album, kde sa môžete pozrieť, ako nás to bavilo. 

Vtáčatká v zime


22. januára 2018 u nás v škôlke: 

Uplynulý týždeň sme sa u nás v škôlke učili o tom ako zimu u nás trávia vtáčiky. Teraz už vieme, že nie vždy je to pre nich ľahké a aby cez zimu mali čo papať, môžeme im pomôcť aj my. Spoločne sme vyrábali vtáčie kŕmidlá, kreslili sme, ale aj poriadne cvičili a hrali sa na vtáčatká. Počas našich vychádzok sme vtáčiky nie len pozorovali, ale skúšali sme sa s nimi porozprávať ich štebotavým spievaním. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album toho, čo sme robili a ako sme sa hrali.

Vianoce pre zvieratká


22. decembra 2017 u nás v škôlke:

Vianoce sú už tu! A keďže sú hlavne o tom, aby sme aj na iných mysleli viac ako na seba, vybrali sme sa do lesa. Pýtate sa prečo? Predsa preto, lebo aj zvieratká si zaslúžia mať pekné Vianoce. Spoločne sme im ozdobili stromček dobrotami a prichystali seno na tuhú zimu. Snáď si na štedrý deň najdú pod stromami chutný darček aj oni. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Vianočná besiedka


19. decembra 2017 u nás v škôlke:

Vianoce sú za dverami a u nás v škôlke sa niečo chystá. Niečo nevídané. Usilovne sme cvičili, spievali, recitovali a hrali aby sme vás pred Vianocami mohli takto krásne prekvapiť. Naša vianočná besiedka sa niesla v duchu detskej radosti a zábavy. Aby sme vám ukázali, čo v nás je, nacvičili sme aj krátky muzikál O troch prasiatkach. Presne takáto bola naša vianočná besiedka. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Mikulášska nálada

7. decembra 2017 u nás v škôlke:

Mikuláš bol ku nám taký dobrý, že ako darček nám poslal aj vstupenky do bábkového divadla. My sme sa tak mohli pobaviť na veselom predstavení "Škaredé káčatko". S dobrými skutkami sme dlho neotáľali a hneď ďalší deň sme sa vybrali spraviť Mikuláša aj psíkom do útulku. Pozrite sa akú radosť mali zo sladkého darčeka. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.  

Navštívil nás Mikuláš

"Vitaj, vitaj Mikuláš! Čo v batohou pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?" 

Dňa 6. decembra 2017 k nám do škôlky zavítal sám veľký Mikuláš. A veruže neprišiel sám! Na pomoc si so sebou vzal aj čertíka Bertíka a anjelika Striebrovláska. A čo tí o nás toho vedeli ! Každú jednu loptošinu, ktorú sme v škôlke vyviedli si dobre pamätali. Ba aj tie, ktoré pani učiteľka nevidela. Ale ani na dobré skutky nezabudli a my sme sľúbili, že budeme ešte lepší ako doteraz. A čo v tom veľkom vreci? Tam vám bolo sladkostí! Veď sa sami pozrite.  Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Ako spolu cvičíme


24. novebra 2017 u nás v škôlke: 

Aby sme boli zdraví ako rybyčky, každý týždeň si spoločne poriadne zacvičíme. Keď sme sa učili o dopravných prostriedkoch, cvičili sme hraním sa na dopravné ihrisko. Pozrite sa k nám do triedy, ako nám to výborne išlo. Pri cvičení využívame aj edukačné tričká, ktoré nám poslúžili na záverečné sebahodnotenie. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album. 

Deti čistej zeme


V pondelok 13. novembra 2017, k nám do škôlky prišla vzácna návšteva a spoločne sme sa naučili čo robiť, aby bola naša zem krásna a čistá. Pretože máme našu zem radi, rozhodli sme sa, že chceme mať náš domov čistý a zdravý. Ak chcete vidieť viac, kliknite na fotku. 

Deň materských škôl


3. novembra 2017 u nás v škôlke: 

My sme malé detičky, chodíme do školičky, učíme sa poznať značky, poukladať pekne hračky. Každý z nás ma škôlku rád, nemusíme sa jej báť.

V novembri sme si aj u nás pripomenuli deň materských škôl a z farebných štoplíkov sme si vyrobili tú našu, v ktorej sme doma. Pozrite sa ako nám to išlo. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Vystúpenie k dňu úcty k starším


27. októbra 2017 u nás v škôlke:

Na konci októbra sme našich starkých a starké prišli potešiť aj vystúpením Ťahal dedko repku. Hoci to bolo naše úplne prvé vystúpenie, zvládli sme to naozaj bravúrne. Však sa sami pozrite. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.  

Tvorivé dielne so starkými


12. októbra 2017 u nás v škôlke: 

Mesiac október sa niesol v duchu myšlienky úcty k starším a práve preto sme si do škôlky

pozvajli aj našich starkých, aby sme im ukázali, ako veľmi ich máme radi. A to bola teda paráda! Spoločne sme vyrábali a tvorili jesennú výzdobu. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Pre našich starkých

10. októbra 2017 u nás v škôlke: 

Mať vo škôlke starkých, to je vám vec nevídaná! A tak sme sa na to museli poriadne pripraviť. O starkých sme sa rozprávali, kreslili a predovšetkým sme sa na nich veľmi tešili.  Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Predstavenie malí huncúti


5. októbra 2017 u nás v škôlke: 

Verte, či nie zavítalo k nám jedného dňa aj divadielko o dvoch malých huncútoch. To bolo radosti, to bolo veselosti.  Veru, veru aj my dobre vieme ako vymýšľať tie najväčšie hunúctvá na svete. Pozrite sa, ako sa nám to páčilo. Po kliknutí na fotku, sa vám zobrazí celý album.

Jeseň u nás


26. októbra 2017 v našej škôlke: 

V jeseni sa u nás tvorilo kopec krásnych vecí, veľa sme sa naučili a spoznali sme mnoho nových krásnych miest. Pozrite sa spolu s nami ako sa nám v škôlke darilo a čo všetko sme zažili. Ak chcete vidieť viac, kliknite na fotku.


Hráme sa so zmyslami


29. septembra 2017 v našej škôlke:

Začiatok školského roka nám priniesol kopec zážitkov a zábavy. Učili sme sa spolu hrať, rozprávať saTakto sme sa hrali, keď boli naši kamaráti pre nás v škôlke ešte noví.  Poznávali sme naše zmysly a prechádzali sa po čarovnom chodníku, ktorý nás pošteklí, pohladí aj pobaví. Ak chcete vidieť viac, kliknite na fotku.