Prevádzka materskej školy

Prevádzka materskej školy  6:30 - 16:30