Denný harmonogram

Ranné hry

07:00 - 8:30

Zdravotné cvičenia

08:30- 9:00

Desiata

9:00 - 09:30

Vzdelávacie aktivity

09:20- 9:50

Pobyt vonku

9:50- 11:45

Obed

11:45- 12:15

Stomatohygiéna, príprava na odpočinok

12:15 - 12:30

Odpočinok

12:30 - 14:30

Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí 

14:30  - 16:00